Wacker Holla – Rehabilitering Ovn 4

By 14. mars 2017Prosjekt

Sammen med Vatvedt Technology ble ITE engasjert av Wacker Holla på Kyrksæterøra i forbindelse med totalrenovering Ovn 4.
ITE leveranser omfattet nytt styresystem og leveranse av hovedtavle (400V), kontrolltavler, motorstartertavler og instrumentering. Inkludert i ITE’s leveranse var også oppdatering av eksisterende dokumentasjon og utarbeidelse av ny dokumentasjon for hver enkelt anleggsdel.

ITE var ansvarlig for idriftsettelse av anlegget. Elektroinstallasjon ble utført av Belsvik elektro på Kyrksæterøra.

Det ble levert styresystem basert på Siemens PCS7 til dette anlegget.

Programmeringen av anlegget ble levert av ITE med Visiontech i Trondheim som samarbeidspartner.

Anlegget ble idriftsatt oktober 2015.