RW Silicium Gmbh – Pocking, Tyskland

By 2. juni 2014Prosjekt

RW Silicium GmbH produserer silisium-metall og ligger i Pocking i Bayern. ITE Østerhus har levert styresystemer til verkets 4 smelteovner siden 2007 da det ble installert et nytt, felles styresystem for alle fire ovner. Tre av ovnene er senere bygget om til ny elektrodeteknologi med compositt-elektroder, og ITE Østerhus har levert styresystemer for dette i 2010 (ovn 4), 2012 (ovn 1) og 2013 (ovn 3). Ovnene styres og overvåkes fra et felles kontrollrom med operatørsystem levert av ITE Østerhus. Styresystemet benytter Siemens PLS og Wonderware HMI-programvare. I tillegg er levert en prosessdatabase for logging av prosessdata fra styresystemet og for integrasjon med bedriftens rapporteringssystemer. Operatørsystemet benytter tysk språk.

Vi har også levert et «Energy Management System» som muliggjør kjøp og salg av elektrisk kraft fra smelteverket ved å redusere / øke ovnseffekten etter nærmere regler. Systemet er automatisk og kommuniserer direkte med verkets kraftleverandør.

ITE Østerhus har direkte tilgang både til styresystem og operatørsystem for service og vedlikehold når det er nødvendig.