Oppstart av Wacker Holla Ovn 8 Silisium smelteovn

By 4. september 2019Nyheter

Si-metall smelteovnen til Wacker Holla på Kyrksæterøra i Sør Trøndelag ble startet opp i august 2019. Smelteovnen ble bygget og levert av Vatvedt Technologies AS i samarbeid med blant annet ITE Østerhus AS. Innslag ov ovnen var i starten av august, og ovnen har nå stabil drift. Smelteovnen som ble bygget i en ny produksjonshall ved siden av eksisterende fabrikk på Holla, er verdens største produserende Si-metall smelteovn. Ovnen vil ha en kapasitet på 30 000 tonn i året.

ITE Østerhus har hatt ansvaret for elektroarbeider, instrumentering, automasjon og styresystemer til silisiumsmelteovnen. ITE Østerhus har også levert kraft og styretavler til ovnen.