ITE Østerhus har lang erfaring innen tavleproduksjon og kan tilby de fleste typer elektro-, styre- og fordelingstavler, inklusiv relevant dokumentasjon/beregninger for disse.

Innen elektroinstallasjoner og tavleproduksjon har vi bred erfaring med:

  • Prosjekteringsledelse, FebDok, Autocad
  • Hovedtavler / Underfordelinger
  • Kontrolltavler / styretavler
  • Prosesstavler / prosessanlegg
  • Strømskinner
  • Nødstrømstavler / Nødstrømsanlegg
  • Sentral driftskontroll / kontrollromløsninger
  • Fjernovervåkning / Betjening av anlegg
  • Alarmhåndtering med radio/GSM

I tillegg til nye anlegg kan vi bistå med utvidelser, ombygginger og feilsøking på eksisterende anlegg.

Vi produserer etter oppgitte spesifikasjoner, eller utarbeider spesifikasjonene i samarbeid med oppdragsgiver, i overensstemmelse med gjeldene lover og regler. Vårt tekniske personell gjennomfører alt fra tekniske beregninger helt frem til arbeidstegninger og sluttdokumentasjon.

Vi benytter de mest kjente merkevarene i alle komponentene. Vi bruker godkjente og dokumenterte løsninger etter tavlenorm EN 60439-1/3x, samt maskindirektivet EN 60204.