Leveranser fra ITE Østerhus innen automasjon og prosesstyring omfatter alt fra enkle PLS-løsninger til komplette anlegg med PLS, HMI og integrasjon mot andre systemer hos våre kunder.

Løsningene er basert på bruk av standard komponenter, blant annet:

 • PLS-systemer fra
  • Siemens
  • Schneider Electric
  • ABB
  • HMI-systemer fra
   • Wonderware
   • Siemens
   • Schneider Electric

Løsningene omfatter blant annet:

 • Integrerte prosesstyringsanlegg
 • Integrasjon med administrative systemer
 • Historisk logging av alarmer og data
 • Rapportering
 • Distribuerte løsninger via WEB

Leveranser fra ITE Østerhus omfatter også dokumentasjon, opplæring og igangkjøring av anlegg, samt service i driftsperioden etter nærmere avtale.