Vår avdeling for engineering består i dag av 5 ingeniører med allsidig erfaring fra ulike industrier og næringsbygg. Avdelingen leverer komplette engineering- og utstyrspakker for elektro og automasjon, tilpasset kundenes ønsker og behov.

Typiske oppdrag for avdelingen:

  • Prosjektering, design og teknisk beregning
  • Spesifikasjon og teknisk oppfølging ved anskaffelser av utstyr og instrumentering
  • Utarbeidelse av installasjons- og anbudsunderlag
  • Anleggsspesifikasjoner og funksjonsbeskrivelser
  • Rådgivning og kundeoppfølging
  • Prosjektledelse
  • Uttesting og idriftsettelse av anlegg

Oppfølging og drift av bedriftens tavleverksted inngår også i avdelingens virksomhet.